Contact
Adresa:
Cuza Voda nr. 52 bis 620034 - Focsani, Vrancea

Tel: 0237/227.714
Tel: 0237/224.583
Tel: 0237/224.584
Fax: 0237/226.626
Tabel Interioare click aici
Tel. verde: 0.800.800.988


E-mail-uri:
secretariat@casvn.ro
petitii@casvn.ro
presedinte@casvn.ro
direco@casvn.ro
dircon@casvn.ro
medicsef@casvn.ro
evasig@casvn.ro
audit@casvn.ro
jurist@casvn.ro
resuman@casvn.ro
administrativ@casvn.ro
contractare@casvn.ro
contractspital@casvn.ro
farm@casvn.ro
retetaelectronica@casvn.ro

Suport SIUI - Furnizori
progcas@casvn.ro
Interior: 144
Adrese utileCasa de Asigurări de Sănătate Vrancea este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea are sediul în localitatea Focsani, str. Cuza Vodă nr.52 bis şi funcţionează în baza prevederilor Legii.nr.95 / 2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

Prin acest site Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea îşi popune informarea corectă şi complexă a asiguraţilor, angajatorilor, furnizorilor de servicii medicale cu privire la noutăţile şi problemele din domeniul asigurărilor de sănătate.

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea vă mulţumeşte pentru interesul dumneavoastră faţă de problematica asigurărilor sociale de sănătate din judeţul Vrancea, manifestată prin accesarea acestui site.


EVALUARE 2013

CONT NOU TAXA EVALUARE: RO77TREZ69126A365000XXXX

CONTRACTARE 2013


  SERVICII ONLINE

       RAPORTĂRI ONLINE FARMACII

       VERIFICAŢI CALITATEA DE ASIGURAT DUPĂ CNP

       PORTAL S.I.U.IDATA POSTARII
NOUTĂŢI
DOCUMENT17-04-2014
   Comunicat de presă - Dosarul Electronic de Sănătate se află în etapa finala de implementare a proiectului

Pentru a vizualiza comunicatul pe larg, click AICI16-04-2014
   IN ATENTIA MEDICILOR DERMATOLOGI - REFERITOR LA PRESCRIPTIA MEDICALA

Începând cu luna mai 2014, medicii curanți dermatologi vor consemna în dosarele pacienților diagnosticați cu psoriazis cronic sever care vor fi supuse analizei Comisiei de experți CNAS pentru aprobarea terapiei specifice în psoriazisul cronic sever, atât Denumirea Comună Internațională (DCI) a medicamentului recomandat cât și denumirea comercială a acestuia. Orice schimbare a unui medicament din cadrul unui DCI cu alt medicament din cadrul aceluiași DCI se va face motivat, medicul curant specificând concret în dosar cauzele care au determinat modificarea tratamentului.

În acest context, vă rugăm să luați măsurile necesare pentru informarea în timp util a medicilor prescriptori în vederea respectării de către aceștia a prevederilor legislative în vigoare și a precizărilor formulate în prezenta adresă.

Pentru a vizualiza anunțul pe larg, click AICI11-04-2014
   In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu C.A.S. Vrancea - referitor la protocoalele terapeutice

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 255 din 08.04.2014, a fost publicat Ordinul M.S./C.N.A.S. nr. 361/238/2014 privind modificarea şi completarea Ordinul Comun M.S.P./ C.N.A.S. nr. 1.301/ 500/ 2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe baza de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/ 2008.

În consecinţă, prescrierea medicamentelor, cu şi fără contribuţie personală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aşa cum sunt prevăzute în actul normativ mai sus menţionat.11-04-2014
   In atentia medicilor prescriptori aflati in contract cu C.A.S. Vrancea - referitor la reactiile adverse suspectate ca urmare a utilizarii unui medicament sau asociatie de medicamente

Pentru a vizualiza anunțul pe larg, click AICI11-04-2014
   VALORI CONTRACTE ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE PENTRU SPECIALITATI PARACLINICE IANUARIE- APRILIE 2014

Pentru a vizualiza lista cu valorile, click AICI09-04-2014
   Punctaje pentru repartizarea fondului investigatii paraclinice analize medicale de laborator si radiologie - imagistica medicala - 01.04.2014

Pentru a vizualiza lista de punctaje, click AICI09-04-2014
   IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE

Conform prevederilor art. 29 alin (2) din Legea 95/2006, medicii de familie au obligaţia asigurării condiţiilor de mobilitate a informaţiei medicale în format electronic, prin utilizarea sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES).

Pentru a vizualiza anuntul pe larg, click AICI

Prezentare Dosar Electronic de Sănătate - 1

Prezentare Dosar Electronic de Sănătate - 2

Prezentare Dosar Electronic de Sănătate - 308-04-2014
   Punctaje pentru repartizarea fondului investigatii paraclinice analize medicale de laborator si radiologie - imagistica medicala - 01.01.2014

Pentru a vizualiza lista de punctaje, click AICI04-04-2014
   IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Va aducem la cunostinta ca pana la data de 15.04.2014 aveti obligatia sa incarcati in sistemul informatic (SIPE) toate prescriptiile medicale electronice off-line din perioada 01.01.2014 - 31.03.2014. In cazul nerespectarii acestei decizii medicul in cauza va suporta contravaloarea prescriptiilor medicale respective.

Pentru a vizualiza lista medicilor care nu si-au incarcat in SIPE retele electronice, va rugam să vizualizati fisierul urmator, click AICI02-04-2014
   IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE (FARMACII)

Nomenclator lista medici prescriptori actualizata

Pentru a-l descarca, click AICIULTIMELE 10 ANUNŢURI        PROGRAM CU PUBLICUL

Luni, Marti, Miercuri, Joi
8.00 - 16.30
Vineri
nu este program cu publicul


         AUDIENŢE

Preşedinte Director General Jr. Mihai COPACI Marti, orele 12-14
Director Adjunct - Medic Şef Dr. Magda BEDA Miercuri, orele 10-12
Director - Direcţia economică Ec. Emanuela Marinela GEORGESCU Miercuri, orele 10-12
Director - Direcţia Relaţii Contractuale  Ec. Marta HARABULĂ Marti, orele 9-10


Conturi pentru plata asigurărilor sociale de sănătate:

- pentru asigurări sociale de sănătate: RO20TREZ6912621050302XXX
- pentru concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate: RO67TREZ6912621050303XXX        FORMULARE DE DESCĂRCAT:

DENUMIRE FORMULAR
DATA POSTĂRII/ACTUALIZĂRII
Recomandare privind acordarea Dispozitivelor Medicale destinate unor deficiențe organice sau funcționale

10.02.2014
Cerere certificat digital

23.10.2012
Lista medicamente aprobate CNAS - 01.10.2013

01.10.2013
Contract de asigurări sociale de sănătate (Angajatori)

23.02.2011
Contract de asigurări sociale de sănătate (Persoane fizice)

23.02.2011
Declaraţie necesară obţinerii Adeverinţei de Asigurat

02.07.2010
Model adeverinţă salariat necesara pentru eliberarea cardului european

10.06.2010
Model adeverinţă - salariati si coasiguratii lor

10.06.2010
Model adeverinţă salariat necesara pentru eliberarea cardului european

10.06.2010
Model - Scrisoare medicală

10.06.2010
Fişă de solicitare examen RMN

10.06.2010
Fişă de solicitare examen CT

10.06.2010
Cerere eliberare Card European

10.06.2011
Formularul S2 (E 112)

10.06.2010
Cerere in vederea eliberarii formularului S2 (E 112)

10.01.2011
Raportul medical al pacientului care solicită S2 (E 112)

12.01.2011
Confirmarea unitatii sanitare din statul membru UE pentru formularul S2 (E 112)

10.06.2010