Contact
Adresa:
Cuza Voda nr. 52 bis 620034 - Focsani, Vrancea

Tel: 0237/227.714
Tel: 0237/224.583
Tel: 0237/224.584
Fax: 0237/226.626
Tabel Interioare click aici
Tel. verde: 0.800.800.988


E-mail-uri:
secretariat@casvn.ro
petitii@casvn.ro
presedinte@casvn.ro
direco@casvn.ro
dircon@casvn.ro
medicsef@casvn.ro
evasig@casvn.ro
audit@casvn.ro
jurist@casvn.ro
resuman@casvn.ro
administrativ@casvn.ro
contractare@casvn.ro
contractspital@casvn.ro
farm@casvn.ro
retetaelectronica@casvn.ro

Suport SIUI - Furnizori
progcas@casvn.ro
Interior: 144
Adrese utileCasa de Asigurări de Sănătate Vrancea este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea are sediul în localitatea Focsani, str. Cuza Vodă nr.52 bis şi funcţionează în baza prevederilor Legii.nr.95 / 2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

Prin acest site Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea îşi popune informarea corectă şi complexă a asiguraţilor, angajatorilor, furnizorilor de servicii medicale cu privire la noutăţile şi problemele din domeniul asigurărilor de sănătate.

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea vă mulţumeşte pentru interesul dumneavoastră faţă de problematica asigurărilor sociale de sănătate din judeţul Vrancea, manifestată prin accesarea acestui site.


EVALUARE

CONT NOU TAXA EVALUARE: RO77TREZ69126A365000XXXX

FURNIZORI 2014


  SERVICII ONLINE

       RAPORTĂRI ONLINE FARMACII

       VERIFICAŢI CALITATEA DE ASIGURAT DUPĂ CNP

       PORTAL S.I.U.IDATA POSTARII
NOUTĂŢI
DOCUMENT22-08-2014
   IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE (FARMACII)

Nomenclator lista medici prescriptori actualizata

Pentru a-l descarca, click AICI19-08-2014
   IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE (FARMACII)

Nomenclator lista medici prescriptori actualizata

Pentru a-l descarca, click AICI14-08-2014
   IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE (FARMACII)

Nomenclator lista medici prescriptori actualizata

Pentru a-l descarca, click AICI31-07-2014
   Comunicare directa catre profesionstii din domeniul sanatatii privind medicamentul ARZERRA

Pentru a vizualiza anunțul pe larg, click AICI23-07-2014
   IMPLEMENTAREA INFORMATIILOR ACTUALIZATE DIN REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI PENTRU MEDICAMENTUL REMICADE

Pentru a vizualiza anuntul, click AICI15-07-2014
   Anunt privind raportarea on-line a furnizorilor pe web-site-urile CAS

Având în vedere faptul că performanţa sistemului informatic dedicat web-site-urilor CNAS-CAS nu permite în acest moment conectarea unui număr foarte mare de furnizori care au obligaţia de a raporta zilnic datele stabilite, pentru a nu bloca procesul de raportare şi până la rezolvarea acestei situaţii, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Furnizorii care au obligaţia de a raporta zilnic datele stabilite vor putea raporta cumulat datele respective, acest lucru fiind permis doar pentru luna iulie a.c. După ce va fi asigurată perfomanţa necesară sistemului veţi fi anunţaţi asupra datei de la care se poate începe raportarea cumulată şi începerea raportărilor zilnice. Ex: dacă sistemul asigură performanţa necesară din 7 iulie 2014, atunci se poate raporta în 8 iulie, cumulat, perioada 1-7 iulie, urmând ca din 9 iulie să se înceapă raportările zilnice pentru ziua anterioară (8 iulie).

Facem menţiunea că furnizorii desemnaţi să raporteze on-line datele stabilite pot raporta cel târziu până la sfârşitul lunii curente datele specifice stabilite.

Pentru a vizualiza anunțu pe larg, click AICI08-07-2014
   IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE (FARMACII)

Nomenclator lista medici prescriptori actualizata

Pentru a-l descarca, click AICI25-06-2014
   În atenţia furnizorilor

C.A.S. Vrancea a demarat operaţiunile necesare punerii în funcţiune a noului site al instituţiei şi, pentru începerea utilizării efective a acestuia, furnizorii de servicii medicale trebuie să se înroleze în sistem (useri şi parole). Întrucât veţi avea obligaţia de a raporta on-line valoarea de contract consumată, vă rugăm ca, pentru început, să completaţi Declaraţia Angajament pentru a putea utiliza serviciul de raportare on-line, declaraţie anexată prezentei informări.

După înregistrarea Declaraţiei Angajament vor fi generate automat nume utilizator şi parolă (unice pentru fiecare unitate).

Declaraţia Angajament va fi depusă la sediul C.A.S. Vrancea, la Comp. Relaţii cu Furnizorii (cam. 7, cam. 8, cam. 9), până pe data de 01.07.2014.

Pentru a descarca Declaratia de Angajament, click AICI25-06-2014
   RECTIFICARI NORME MEDODOLOGICE DE APLICARE A CONTRACTULUI- CADRU

Pentru a vizualiza documentul, click AICI24-06-2014
   Rezultate contestatii

S.C. INTERCLINIC S.R.L. - punctaj capacitate tehnica: 444,5 puncte;

S.C. AGENT MEDICAL S.R.L. - dosar acceptat.ULTIMELE 10 ANUNŢURI        PROGRAM CU PUBLICUL

Luni, Marti, Miercuri, Joi
8.00 - 16.30
Vineri
nu este program cu publicul


         AUDIENŢE

Preşedinte Director General Jr. Mihai COPACI Marti, orele 12-14
Director Adjunct - Medic Şef Dr. Magda BEDA Miercuri, orele 10-12
Director - Direcţia economică Ec. Emanuela Marinela GEORGESCU Miercuri, orele 10-12
Director - Direcţia Relaţii Contractuale  Ec. Marta HARABULĂ Marti, orele 9-10


Conturi pentru plata asigurărilor sociale de sănătate:

- pentru asigurări sociale de sănătate: RO20TREZ6912621050302XXX
- pentru concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate: RO67TREZ6912621050303XXX        FORMULARE DE DESCĂRCAT:

DENUMIRE FORMULAR
DATA POSTĂRII/ACTUALIZĂRII
Recomandare privind acordarea Dispozitivelor Medicale destinate unor deficiențe organice sau funcționale

10.02.2014
Cerere certificat digital

23.10.2012
Lista medicamente aprobate CNAS - 01.10.2013

01.10.2013
Contract de asigurări sociale de sănătate (Angajatori)

23.02.2011
Contract de asigurări sociale de sănătate (Persoane fizice)

23.02.2011
Declaraţie necesară obţinerii Adeverinţei de Asigurat

02.07.2010
Model adeverinţă salariat necesara pentru eliberarea cardului european

10.06.2010
Model adeverinţă - salariati si coasiguratii lor

10.06.2010
Model - Scrisoare medicală

10.06.2010
Fişă de solicitare examen RMN

10.06.2010
Fişă de solicitare examen CT

10.06.2010
Cerere eliberare Card European

10.06.2011
Formularul S2 (E 112)

10.06.2010
Cerere in vederea eliberarii formularului S2 (E 112)

10.01.2011
Raportul medical al pacientului care solicită S2 (E 112)

12.01.2011
Confirmarea unitatii sanitare din statul membru UE pentru formularul S2 (E 112)

10.06.2010